Články v kategorii Úvahy

Mocní v této zemi s námi nehrají poctivou hru. Ke svému klamání širokých voličských mas obratně využívají mimo jiné i jazyka. Podsouvají prostřednictvím jazykové manipulace určitým jevům jiné významy, než jaká je skutečnost. Aby se jim snáze vládlo a prosazovalo bez větších protestů to, co je výhodné pro ně samotné. Dotknu se jen dvou příkladů z poslední doby.
Kategorie: Úvahy | 9. 3. 2011, 23:01 | Přečteno: 724x
Podobně absurdně jako otázka v titulku této poznámky mi připadala první otázka v dnešní anketě zlínských farností k založení církevní mateřské školy. Farníci starší 18 let se měli vyjádřit: se vznikem Církevní mateřské školy ve Zlíně – souhlasím – nesouhlasím.
Kategorie: Úvahy | 27. 2. 2011, 12:58 | Přečteno: 578x
Plně si uvědomuji, jak je v mé pozici troufalé a snad i marné polemizovat s profesorem páterem Tomášem Halíkem. Jeho autorita ve společnosti je hodně vysoká. Ale přesto. V jeho komentáři Nenasytní lékaři v posledním vydání Katolického týdeníku (č. 07/2011, příloha Perspektivy) mne něco zamrzelo.
Kategorie: Úvahy | 14. 2. 2011, 22:00 | Přečteno: 803x
Týden modliteb za jednotu křesťanů následuje po aliančním týdnu modliteb na stejný úmysl. Vždy na začátku kalendářního roku máme možnost zamyslet se v našich církevních společenstvích nad tím, co jsme udělali, co děláme a co chceme udělat pro naplnění Ježíšovy výzvy k jednotě ze 17. kapitoly Janova evangelia.
Kategorie: Úvahy | 24. 1. 2011, 15:59 | Přečteno: 631x
Máte rádi nový kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy? Kdybyste chtěli ukázat někomu cizímu jeho polohu na současných orientačních plánech města, a to jak na velkých tabulích v ulicích, tak i na některých tištěných pláncích a rovněž na internetu, dejte pozor. Autoři mapového díla nám nový kostel přesvětili na kostel Panny Marie Prostřednice Všech Milostí.
Kategorie: Úvahy | 15. 1. 2011, 16:36 | Přečteno: 8101x
V životě internauta, tedy uživatele internetu, se střídají etapy dětství, růstu, zrání, dospělosti i stáří jako v běžném životě člověka. S dětmi musíte mít trpělivost, s puberťáky ještě větší... Oni z toho vyrostou, povzdechnete si v mnohých situacích.
Kategorie: Úvahy | 27. 11. 2010, 11:07 | Přečteno: 595x
Stačí, když k jakémukoli lidskému počínání přidáte nálepku „sport“ (ale někdy také umění či třeba folklor), a můžete se s těmito aktivitami zadarmo dostávat do médií a zřejmě i na církevní půdu. Nikoho už pak nenapadne zkoumat, jestli je takové počínání bezpečné, morální, spravedlivé, ohleduplné k životnímu prostředí, krajině či druhým lidem. Kdo by si dovolil pochybovat o sportu.
Kategorie: Úvahy | 19. 4. 2010, 14:00 | Přečteno: 615x
Víte, která místa v kostelních lavicích jsou vyhrazena pro anděly? Ta uprostřed. Určitě to předpokládají farníci, kteří tvrdošíjně obsazují ze všeho nejdříve obě krajní pozice. Zůstávají-li uprostřed takové lavice tři čtyři volná místa, ti na kraji mají nepochybně za to, že další farníci, kteří by si sem chtěli sednout, přilétnou jako andělé nad jejich hlavami a tiše dosednou shůry. A že stejným způsobem na konci mše svaté také odletí.
Kategorie: Úvahy | 22. 2. 2009, 10:14 | Přečteno: 575x
« 1 2

Cekotapress | RSS | Využívá software miniRS | Styl LazyDays | Admin