Uherskobrodské Charitě někdo poškodil auta

Pracovníci Charity Uherský Brod žádají veřejnost o pomoc. Pokud by někdo měl jakékoliv informace o pachateli, který jim poškodil vozidla, může je (i anonymně) ohlásit na vedení Oblastní charity Uherský Brod (tel. 572 630 648) nebo na Policii ČR.

Může někomu vadit tolik veřejnosti prospěšná a potřebná činnost Charity? Zřejmě ano. Smutným důkazem jsou vypuštěné a propíchané pneumatiky u automobilů této uherskobrodské organizace. Pachatel zůstává neznámý. Pracovníci Oblastní charity Uherský Brod se tak mohou jen dohadovat, co vede neznámého vandala k takovému jednání… „Před několika dny nám někdo vypustil pneumatiky u pěti automobilů. Došlo k tomu v noci na pátek 9. října v ulici Karla IV. v Uherském Brodě. Incidentem se nyní zabývá Policie ČR. Podotýkám, že všechna naše auta parkují na místech, která jsou pro jejich odstavení vyhrazena. Pro patnáct aut máme zakoupené parkovací karty, za jednu kartu jsme zaplatili 3 900 korun na rok. Tyto karty nás opravňují k parkování v určené zóně,“ připomněl ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

Vedení Charity opakovaně žádalo město Uherský Brod, aby nám vyčlenilo parkovací místa přímo pro Charitu, bylo ale odmítnuto s tím, že současná legislativa neumožňuje udělovat žádné výjimky, a tak někoho upřednostňovat. Proto si pracovníci Charity vždy hledají volná parkovací místa v ulicích kolem sídla jejich organizace. Vozový park brodské Charity čítá 23 aut, z toho většina z nich se používá pro brodské služby.

„Přemýšlíme o kamerách v autě, fotopasti, o sledování v rámci monitoringu města, o vlastních nočních hlídkách, zkrátka a dobře o možnostech jak tyto lidi vypátrat a pak tato jména zveřejnit,“ dodal ředitel Petr Houšť. Ten dodal, že by pochopil situaci, pokud by auta parkovala na místech, jež nejsou vyhrazena k parkování. „V takových případech má každý občan možnost a právo upozornit na špatné parkování městskou polici či Policii ČR a my pak poneseme následky,“ konstatoval Petr Houšť.

Pachatel se svým jednáním nejen dopouští poškozování cizí věci, ale pracovníkům Charity zásadně narušuje celý denní harmonogram péče o staré, nemocné a zdravotně postižené občany. „Hlavně tím ohrožuje zdraví a životy našich klientů, kteří musí dostat v přesně určený čas lékařem předepsané léky a injekce. Mnozí z našich klientů jsou silní diabetici, někteří jsou vážně onkologicky nemocní a potřebují zvýšenou a pravidelnou péči. Pečujeme i o umírající klienty, dále odebíráme krev a jiný biologický materiál, který se musí urychleně odevzdat do laboratoří. Vyměňujeme a čistíme různé tělní vývody, ošetřujeme rány, někde nás čekají v domluvenou hodinu rodinní příslušníci, než odejdou například do zaměstnání, a podobně. Jak takové jednání člověka poškozující naše auta nazvat – jedná se o bezcitnost, hyenismus, neúctu ke zdraví a životům?“ zamýšlí se vedoucí Charitní pečovatelské služby Terezie Fojtíková.

(Tisková zpráva Oblastní charity Uherský Brod z 14. 10. 2015)


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 14. 10. 2015, 12:18 | Přečteno: 507x | Kategorie: Zpravodajství | Vložil: vc |
Cekotapress | RSS | Využívá software miniRS | Styl LazyDays | Admin