Poutní dny 2015 v Kroměříži

Kroměříž - Turistickou sezonu na kroměřížském zámku zahájí ve dnech 27. – 28. března 2015 „Poutní dny“. Pátý ročník celostátního miniveletrhu poutních míst prezentuje nejen samotné poutní lokality, cestovní kanceláře zaměřené na církevní cestovní ruch, ale i organizátory národních i mezinárodních poutí, farnosti a nejrůznější křesťanské spolky a sdružení.

Hlavním tématem miniveletrhu je prezentace poutních míst, především českých a moravských, ale představeny zde budou i poutní místa okolních států. Bude zde zveřejněn seznam poutí pro rok 2015 a s tím související přehlídka služeb pro poutníky v dané lokalitě (exercicie, ubytování, stravování, prohlídky areálu s výkladem, zázemí pro rodiny s dětmi apod.). Vystavovatelé budou představí poutní místa a stezky v balkonových sálech kroměřížského zámku.

Poutní dny v Kroměříži jsou veřejně přístupnou akcí – zdarma pro poutníky, návštěvníky i vystavovatele po oba dny vždy od 10 do 18 hodin.

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži připravil pro své návštěvníky – poutníky 50% slevu (při předložení památného obrázku Panny Marie, který si vyzvednou v kostele sv. Mořice po mši svaté) na vstupné sloučené trasy UNESCO (reprezentační sály zámku + zámecká věž + Květná zahrada).

Na páteční dopoledne je připraven liturgický a duchovní program. Poutníci se mohou zúčastnit jedné ze čtyř mší svatých v rámci tradiční poutní slavnosti k Panně Marii Bolestné v chrámu sv. Mořice. Hlavní pontifikální mši svatou v 9.30 bude celebrovat Mons. Jan Graubner. Ve 13 hodin bude křížová cesta a po ní svátostné požehnání.

Letošní ročník Poutních dnů je doplněn o odborný seminář „Dobrovolnictví na církevních památkách“. Se svými příspěvky zde vystoupí hosté, kteří již mají osobní zkušenosti s dobrovolnictvím, např. Crispin Truman ze společnosti Churches Conservation Trust z Velké Británie a Zlata Keprtová, která je spojována s celostátně úspěšnou Nocí kostelů či s nově zakládaným portálem církevnituristika.cz.

Návštěvníci se mohou těšit také na další akce, jako je jarmark lidových řemesel, kulturní program na Velkém náměstí či koncert postní hudby v chrámu sv. Mořice v podání Pěveckého sboru z Kopřivnice.

Více informací na www.poutnidny.cz.

(Tisková zpráva NPÚ v Kroměříži)


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 20. 3. 2015, 13:41 | Přečteno: 552x | Kategorie: Zpravodajství | Vložil: vc |
Cekotapress | RSS | Využívá software miniRS | Styl LazyDays | Admin