Charlie a úpadek evropské civilizace

Odloučení od přirozeného společenstva rodiny a národa, ztráta kolektivních ctností – věrnosti, jednoty, sounáležitosti atd. a přijetí ideálů kosmopolitismu a multikulturalismu jako vůdčích a podstatných, je právě oním krokem do kruhu zániku. - Zamyšlení Vlastimila Podrackého

Celý článek je zveřejněn zde.


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 14. 1. 2015, 12:52 | Přečteno: 516x | Kategorie: Úvahy | Vložil: vc |
Cekotapress | RSS | Využívá software miniRS | Styl LazyDays | Admin